SPLOŠNI POGOJI1. VAROVANJE ZASEBNOSTI


Spletnik spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje Spletnik, d.o.o., Osenjakova ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka: 3520919 (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačni demo preizkus, ob prenosu e-priročnika ali druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani spletnik.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s Spletnikom ter za prenos e-priročnika, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.
Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.
Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.
Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@spletnik.si.

Spletnik ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice Spletnika ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

2. GARANCIJSKA IZJAVA


Kot uporabnik storitev Spletnika se strinjate, da vse storitve Spletnika uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu "kot so na razpolago". Spletnik ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezala vašim zahtevam in potrebam, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev - časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako Spletnik ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke/datoteke prenašate skozi Spletnikove storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.
Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od Spletnika, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

3. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE


Spletnik ne prevzema odgovornosti za:
(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba Spletnikovih storitev.
(ii) Nobene stroške, ki ji povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcije, v katere ste se vključili s pomočjo Spletnik storitev.
(iii) Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
(iv) Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve Spletnika.

4. GARANCIJA


Uporaba storitve in kakršnokoli zanašanje na delovanje storitve je na uporabnikovo odgovornost. Spletnik ne zagotavlja, da bo storitev delovala neprekinjeno ali brez napak in ne zagotavlja, da bo uporabnik z uporabo storitve dosegel zastavljene rezultate. Storitev je na voljo v takšni obliki kot trenutno obstaja, in ponudnik ne daje nikakršnih zagotovil za uspeh z uporabo storitve, čeprav bi takšna zagotovila bila lahko sugerirana uporabniku eksplicitno ali implicitno, vključno z zagotovili za doseganje prodajnega uspeha in ustreznosti storitve za določen namen.
Spletnik se bo, brez obveznosti in v kolikor bo ocenil, da je to finančno sprejemljivo, trudil nadgrajevati storitev oziroma po potrebi popravljati delovanje storitve.

5. PRENOS VIDEA NAROČNIKU
Naročeni video za Spletnik dostavimo naročniku, ko so poravnane finančne obveznosti iz naslova naročilnice videa.

6. DRUGA DOLOČILA


Če katerokoli od določil tega sporazuma ne bo možno uveljavljati, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma, z namenom, da sporazum ostane pravnomočen.
Ponudnik in stranka se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.
Stranki tega sporazuma se strinjata, da vse spore v zvezi s tem sporazumom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.